Rreth nesh

Dr. Shkëndije Dobruna u specializua në lëmin e Dermatologjisë me Venerologji në Univeristetin e Tiranës, për të vazhduar subspecializimin në fushën e Kirurgjisë së lëkurës në Klinikën Universitare “Landes Krankenhaus” të Gracit të Austrisë (1997-1999). Ka magjistruar në Prishtinë në temën “Kanceri i lëkurës, diagnoza dhe mjekimi”. Më shumë

Lokacioni